4 Aralık 2010 Cumartesi

Tünemek için Ev, Kay RyanKay Ryan

Piliçler
kuşatıyor ve
günü ortadan
kaldırıyor. Güneş
parlak, ama
piliçler
yolda. Evet,
gökyüzü
piliçlerle kaplı,
piliçlerle sıkışık.
Dönüyorlar ve
sonra yine
dönüyorlar.
Bunlar piliçler
birini aynı anda
salıyorsun
ve küçük-
çeşitli türleri.
Şimdi
tünemek için eve
geliyorlar— hepsi
aynı cins
aynı hızda.

Çeviri: Mustafa Burak Sezer
Kasım / 2008 / İslamabad


Yedi Iklim, Sayı: 231 Haziran 2009


...........................................


Home to Roost

By Kay Ryan


The chickens
are circling and
blotting out the
day. The sun is
bright, but the
chickens are in
the way. Yes,
the sky is dark
with chickens,
dense with them.
They turn and
then they turn
again. These
are the chickens
you let loose
one at a time
and small-
various breeds.
Now they have
come home
to roost — all
the same kind
at the same speed.


Hiç yorum yok: